Context

Les generacions més exposades al sol

Les vacances pagades i el progrés social i econòmic han canviat completament el nostre comportament envers el sol. Des de la segona meitat del segle XX, la moda del bronzejat s’imposa com un signe de bona salut i d’un alt nivell social. S’implanten centres de bronzejat artificial al centre de les ciutats, multiplicant les quantitats d’UV rebudes per una població poc conscient dels perills associats.

Un problema de salut pública important

La incidència del càncer de pell augmenta de manera epidèmica al món. La seva manifestació més perillosa, el melanoma, s’ha convertit en una de les primeres causes de mortalitat per càncer entre els joves. Pel que fa a les altres formes de càncer cutani, el seu tractament costa més d’un bilió d’euros. Un altre perill: la cataracta, és la primera causa de ceguesa en el món. La intervenció per curar-la s’ha convertit en l’acte quirúrgic més practicat en els països rics i té un pes molt important en els sistemes d’assegurança mèdica.

La capa d’ozó, un escut amenaçat

A l’alta atmosfera, la capa d’ozó filtra una part dels rajos ultraviolats emesos pel sol. Aquest escut està amenaçat per la pol.lució i per l’escalfament climàtic.
L’Organització Mundial de la Meteorologia estima que la reducció de l’ozó a Europa és d’aproximadament un 6% i no preveu tornar a la normalitat fins el 2050. Segons el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, una disminució del 10% de l’ozó, provocaria, cada any, 300.000 nous cassos de càncers de pell en el món.

L’educació de les generacions joves, recomanada unànimement

Davant aquesta constatació, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), com la majoria de institucions sanitàries, recomana desenvolupar accions de prevenció focalitzades especialment en els infants, per tal de reduir les exposicions a les hores perilloses, així com augmentar la utilització de mitjans de protecció. En aquest context, Passerelles, en associació amb Sécurité Solaire, centre col.laborador de l’OMS, desenvolupa el programa Viure amb el sol. Aquest últim es basa en gran mesura en eines i accions adaptades a l'entorn escolar i facilita la participació de les parts interessades entre els col.lectius locals i associacions.