Viure amb el sol

Mitjançant un enfocament actiu, els alumnes descobreixen els efectes del sol sobre la salut; els orígens dels colors de pell, identifiquen les situacions de risc i testen els mitjans de protecció.

Prevenir els riscos per a la salut relacionats amb les sobreexposicions solars.

Professors d'Educació Primària / educadors en salut

Ciencia / salut / ciutadania

Efectes del sol sobre la salut (càncers de pell, cataractes, bronzejat, vitamina D...)
Orígen dels colors de pell / Protecció solar / Meteorologia solar
Ombres i llum / Desplaçament aparent del sol / Cicle de les estacions