Documents complementaris

El Departament d’Ensenyament te interès en promoure l’ensenyament-aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, anomenat EMILE, potenciant la introducció d’activitats de ciències per a l’ensenyament de la llengua francesa a les aules de diferents nivells educatius de primària i de primer cicle de l’ESO.
Mitjançant el programa Viure amb el sol que té com a objectiu prevenir els riscos per a la salut associats amb l'exposició excessiva al Sol, el professorat ha realitzat fitxes metodològiques i d'avaluació EMILE en francès de les seqüències didàctiques del programa per proporcionar al seu alumnat estratègies científiques i lingüístiques i per reforçar l’adquisició de coneixements i de les competències bàsiques.

Fiche évaluation Séquence 1

Télécharger


Fiche évaluation Séquence 2

Télécharger


Fiche expérience Séquence 1 - Séance 1 à 3

Télécharger


Fiche expérience Séquence 3 - Séquence 1 - Séance 1

Télécharger


Fiche expérience Cycle 3- Séquence 1 - Séance 2

Télécharger


Fiche expérience Cycle 3 - Séquence 1 - Séance 2bis

Télécharger


Fiche expérience Cycle 3 - Séquence 4 - Séance 7

Télécharger


Fiche expérience Cycle 3 - Séquence 4 - Séance 8 et 9

Télécharger


Fiche expérience Cycle 3 - Séquence 4 - Séance 10

Télécharger


Fiche expérience Séquence 2 - Séance 4 et 5

Télécharger


Fiche expérience Séquence 2 - Séance 6

Télécharger


Fiche expérience Séquence 3 - Séance 7 et 7 Bis

Télécharger


Fiche expérience Séquence 3 - Séance 8

Télécharger


Fiche expérience Séquence 1 - Séance 1 à 3

Télécharger


Fiche expérience Séquence 2 - Séance 4 et 5

Télécharger