La guia del docent

Vivre avec le Soleil - Le guide de l'enseignantEl programa Viure amb el sol té com a base la guia del docent, concebuda a partir d’un ampli treball de disseny i de proves de classe. Permet abordar els efectes del sol i els orígens dels colors de la pell. Els alumnes identifiquen les situacions de risc i posen a prova els mitjans de protecció.

Aquesta guía, en versió francesa, es distribueix gratuïtament a les sessions de formació.

Una eina per a les experiències :
el “paper UV”

Aquest paper es torna blau sota l’efecte dels UV i és utilitzat en diverses experiències: exposició a l’interior i a l’exterior, en diferents moments de la jornada, a l’ombra i al sol, amb diferents mitjans de protecció. Juntament amb la guia, es distribueix un full amb 100 unitats.
Més informació sobre el paper UV

 • La ciència senzilla

  Amb formació científica o sense, el docent disposa d’una eina fàcil d’utilitzar, amb nombrosos consells pràctics que l’ajudaran a formar-se en l’enfocament de la investigació científica.

 • Una eina adaptable

  Sense material especial ni ajuda externa, el docent pot conduir les sessions tal com es descriuen. Pot també adaptar-les segons el nivell dels seus alumnes i els temes que s’hagin abordat a classe.

Descarregar aquesta sessió

 • Activitats Transversals

  El mòdul d'activitats Viure amb el sol gira al voltant dels programes d'educació i del nucli comú de coneixements i habilitats. Tot i que les activitats científiques són predominants, el mòdul és veritablement interdisciplinari (llengua, matemàtiques, geografia...).

 • Un enfocament científic

  L'enfocament d'investigació permet que l'alumnat prengui consciència de les característiques de les trampes i els efectes de la radiació solar. Les recomanacions no s’interpreten com discursos adult, sinó com una necessitat, descoberta i validada per les seves pròpies experiències.